UPDATE súHRn skúseností : Manažér v roku 2021

Parlament schválil dňa 04.02.2021 novelu Zákonníka práce, ktorá mení systém poskytovania stravného. Dovoľte mi priniesť aktuálnu reflexiu na nastávajúce zmeny.

Ako som už v predošlom blogu #suhrnskusenosti, ktorý sa venoval schváleným, ale aj očakávaným zmenám v Zákonníku práce pre rok 2021 uviedla, jednou z očakávaných a veľmi zásadných zmien bolo poskytovanie stravného.

Zmena od 01.03.2021 - schválená

Zamestnanci od 01.03.2021 dostanú možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa bude týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zazmluvnenom stravovacom zariadení. Zamestnávateľ bude však môcť upraviť pravidlá, akým spôsobom sa zrealizuje výber zo strany zamestnanca.

Zamestnávatelia majú na výber, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy už od začiatku marca 2021 alebo svoje rozhodnutie uvedú do platnosti najneskôr do konca roka 2021. Zamestnávatelia teda dostávajú priestor:

  • na riešenie zmluvných vzťahov k eminentom stravovacích poukážok,
  • dohodnutie si pravidiel pre výber zo strany zamestnanca.

Zamestnanec bude svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov.

Zníženie poplatku za sprostredkovanie stravovania

Od 01.03.2021 taktiež platí zmena vo výške poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3% na maximálne 2%, čím sa znížia náklady zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami. Od 01.01.2023 sa zavedie v Slovenskej republike aj tzv. povinná elektronická forma stravovacej poukážky. Výnimku búdu tvoriť len prípady, v ktorých z objektívnych dôvodov nebude možné využiť elektronický gastrolístok (nedostatočná sieť akceptačných miest).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zatiaľ nevie odhadnúť, aký podieľ zamestnancov sa rozhodne pre finančný príspevok a aký zostane pri využívaní gastrolístkov. Zamestnanec sa podľa schválenej novely bude rozhodovať sám, akú variantu poskytnutia stravného využije. Ak si finančný príspevok vyberie len časť zamestnancov, časť nákladov sa zachová, zamestnávateľ bude musieť plniť povinnosti v dvoch režimoch, tzn. negatívny dopad na administratívne spracovanie finančných príspevkov a gastrolístkov. Možnosť, že by si všetci zamestnanci vybrali len jednu variantu je veľmi nepravdepodobná.

#OHRFinspiruje #openHRforum #suHRnskusenosti

O autorke:

Volám sa Marta Slováková a milujem HR. Momentálne pôsobím ako HR Manager v spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o.. Počas môjho kariérneho rastu v oblasti HR som sa v roku 2020 zapojila ako dobrovoľník do komunity HR nadšencov, OpenHRForum. V komunite sa spolupodieľam na organizácií online eventov (Ranná káva, Soireé) a písaní príspevkov #suHRnskusenosti. Nerada stagnujem a stojím na mieste, rada sa vzdelávam a učím nové veci. 

Kontaktujte nás

Sme neformálna, agilná a inkluzívna komunita. Vkladáme náš osobný čas, pretože nám táto dobrovoľnícka práca dáva zmysel. Chceme spájať HR profesionálny svet so všetkými, čo majú záujem o inovácie a spoluprácu v tejto oblasti. Pre dobrý a udržateľný život v pracovnom prostredí. Aj ten mimo neho. Nie sme exkluzívny klub! Ak máte záujem aj Vy, prejavte ho tu

calendar-fullcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram