Online podujatia

Ranná káva

Ranná káva je najnavštevovanejším podujatím pravidelne organizovaným našou Open HR forum komunitou. Je to ranné virtuálne stretnutie, ktoré prináša informácie o nových trendoch v HR a prostredníctvom 2-3 zaujímavých a inšpiratívnych profesionálov, podnecuje naše biznis myslenie. Ako riešiť výzvy v oblasti HR procesov, programov? Ako uchopiť nové HR témy? Ako napr. hybridná práca, remote leadership a odpovede na mnoho ďalších otázok môžete získať priamo na Rannej káve. Hostia pochádzajú najmä z HR, ale aj príbuzných odvetví i biznisu.

Popoludňajšie Soireé

Príjemný online formát, ktorého cieľom je prinášať inšpiratívne príbehy inšpiratívnych hostí z rôznych oblastí života. I vďaka odľahčeným témam je cieľom stretnutia pozitívne sa naladiť, dobiť baterky i venovať sa samému sebe. Organizujeme ho dva krát do roka, spravidla na jar a pred Vianocami.

Osobné stretnutie

Meet-up

Osobné stretnutia, spojené s networkingom, zoznamovaním sa, diskusiami v skupinách, ktorými sme odštartovali naše OHRF. Ide o agilný formát, rozdelený do troch častí. Prvá časť tvorí privítanie, zoznámenie sa a zasadenie kontextu. V ďalšej sa účastníci podľa vlastného výberu rozdelia do skupín a 20 minút debatujú na tému, ktorú prináša a zároveň facilituje niekto z HR komunity. Následne sa v pléne zhrnie obsah a výstupy z diskusií. Nasleduje networking.

Letný Tyršák

Čas a priestor na osobné stretnutie našej komunity. Stretávame sa zvyčajne koncom prázdnin open-air. Program je jednoduchý - stretnúť sa, zoznámiť, porozprávať i zasmiať.

HR Pulse

HR Pulse

Prieskumy mapujúce aktuálne trendy, potreby v oblasti práce s ľuďmi. Ich cieľom je zbierať dáta (najčastejšie prostredníctvom HR komunity), interpretovať a následne ich poskytovať HR komunite, médiám a širokej verejnosti. Často unikátne výstupy vyuzívajú naši priaznivci pri porovnávaní, dopĺňaní či nastavovaní rôznych opatrení, programov, aktivít týkajúcich sa ľudí v organizáciách. Prieskumy realizujeme spolu so spoločnosťou Profesia.

 

HR Pulse #8 Budúcnosťou práce je podľa zamestnancov hybridný model. Výsledky HR pulse prieskumu #8
HR Pulse #7 Aký je postoj firiem k očkovaniu zamestnancov?HR Pulse
HR Pulse #6 Aké bude riadenie výkonnosti po kríze a aká je situácia vo výrobnom sektore?
HR Pulse #5 Firmy bojujú počas druhej vlny korona krízy
HR Pulse #4 Správne rozhodnutia, nové formy komunikácie a práca z domu – zistite, ako prežívali firmy posledné mesiace
HR Pulse #3 Zamestnanci sa začínajú vracať na pracoviská
HR Pulse #2 Firmy sa pripravujú na návrat zamestnancov na pracoviská
HR Pulse #1 Aké opatrenia prijali firmy v boji s Covid-19

Konferencie

Ľudia a Biznis Konferencia

Teší nás, že môžeme byť partnerom, či garantom rôznych HR a Leadership konferencií. Sledujte naše komunikačné kanály a nenechajte si ujsť žiadnu z nich.

Blog

Súhrn skúseností

Blogy, články, informácie o aktuálnych i zaujímavých témach ako napríklad zmeny v legislatíve, organizovanie online stretnutí, diverzita a inklúzia ako aj výstupy a rozhovory z Ranných káv.

OHRF Students

OHRF Students

Je skupina študentov, prevažne zahraničných univerzít. Jej cieľom je priblížiť praktiky kariérneho konzultingu slovenským študentom. Robíme to prostredníctvom priameho spojenia s HR profesionámi z praxe, ako aj vytváraním inšpiratívneho prostredia, stretnutí a materiálov, nápomocných pri hľadaní si stáže či práce. Viac info OHRF Students Instragram 

Kontaktujte nás

Sme neformálna, agilná a inkluzívna komunita. Vkladáme náš osobný čas, pretože nám táto dobrovoľnícka práca dáva zmysel. Chceme spájať HR profesionálny svet so všetkými, čo majú záujem o inovácie a spoluprácu v tejto oblasti. Pre dobrý a udržateľný život v pracovnom prostredí. Aj ten mimo neho. Nie sme exkluzívny klub! Ak máte záujem aj Vy, prejavte ho tu

calendar-fullcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram